Beräkning av Lön (gäller från 1nov 2020)

Vilken Skiftgång

Lönegrupp

1. Yrkesklass

Vilken y-klass har din befattning

Kan+
2 Mångkunnigheter
3 Utv.tillägg

Tid i % som görs utanför IF Metall

4a Utb.allmän

Vilken utbildning som bef. kräver

4b Utb.special

Riktade olika utb med (licens mm)

5 Samordn

Vilken nivå som samordnare

6 Bef. inriktning

Befattningen är direkt förhandlad mot

7 Special.tillägg

Används specialist kunskapen

IV poäng
 
 
Y-erf Mk Utv
Poäng
Kr/mån
Allm utb Specutb Sam ord
Poäng
Kr/mån
Bef inrikt Spec
Poäng
Kr/mån
 
 
Av-del IV-del
Blir Lön OB Inkomst