Antal dagar
Antal skiftlag
Arbetstids art Klockslag Tim
Em 17 – 22
Natt 22 – 06
Natt till Lördag 22 – 06
Fred till Lörd 22 – 22
Lördag Em 17 – 22
Natt till Söndag 22 – 06
Lörd till Sönd 22 – 22
Söndag EM 17 – 22
Storhelg natt 22 – 06
Storhelg Enl avtal
Storhelg Em 17 – 22
Tot schema tid
Tim ej OB-tid


Arbetstidsmått

Avtalsenligt arbetstidsmått/vecka 40,00 tim
Arbtidsmått/vecka enligt schema 3,50 tim
Årsarbetstid/avtal 1 800 tim
Plus-/minustid per vecka 36,5 tim
Plus-/minustid per år 1649,8 tim

OB.ersättningar

Genomsnitts OB/tim 0,00kr
OB-utfall alla lag /perioden 0kr
OB -ersättning/månad 0kr
OB -ersättning/år 0kr

Semestertillägg

Månadslönedel 0kr
OB-del 0kr
Totalt 0kr
Tillägg/dag 0kr

Helg/år

Helglön kr/år 0kr
Årsinkomst 0kr

pensionspremier

LP-avsättning 0,00kr
SAF-LO pension 0kr