Arbetstidsberäkning  Antal dagar
  Antal skiftlag
  Arbetstids art Klockslag Tim
  Em 17 – 22
  Natt 22 – 06
  Natt till Lördag 22 – 06
  Fred till Lörd 22 – 22
  Lördag Em 17 – 22
  Natt till Söndag 22 – 06
  Lörd till Sönd 22 – 22
  Söndag EM 17 – 22
  Storhelg natt 22 – 06
  Storhelg Enl avtal
  Storhelg Em 17 – 22
  Tot schema tid
  Tim ej OB-tid


  Arbetstidsmått

  Avtalsenligt arbetstidsmått/vecka 40,00 tim
  Arbtidsmått/vecka enligt schema 3,50 tim
  Årsarbetstid/avtal 1 800 tim
  Plus-/minustid per vecka 36,5 tim
  Plus-/minustid per år 1649,8 tim

  OB.ersättningar

  Genomsnitts OB/tim 0,00kr
  OB-utfall alla lag /perioden 0kr
  OB -ersättning/månad 0kr
  OB -ersättning/år 0kr

  Semestertillägg

  Månadslönedel 0kr
  OB-del 0kr
  Totalt 0kr
  Tillägg/dag 0kr

  Helg/år

  Helglön kr/år 0kr
  Årsinkomst 0kr

  pensionspremier

  LP-avsättning 0,00kr
  SAF-LO pension 0kr