A-belopp (AGB)

  Hur stor är AGB-ersättningen?
  Ersättning betalas ut i form av ett engångsbelopp då anställningen upphör. Beloppets storlek bestäms av din ålder vid friställningen. Beloppet för uppsägningar under år 2021 är 37 073 kronor. En höjning av beloppet sker med 1 531 kronor för varje levnadsår från 50 till och med 60 års ålder.

  AGB bestäms också av din överenskomna arbetstid vid tidpunkten för uppsägningen. Beloppet utges i proportion till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av heltid.

  Om du blir uppsagd från din anställning och inom tre månader påbörjar en ny anställning i samma företag eller inom koncernen men med en kortare arbetstid kan du ha rätt till del av beloppet. Om du senare blir uppsagd från denna anställning kan du ha rätt till ytterligare ersättning.

  Du kan dock som mest få ett helt AGB från en anställnings upphörande och under en därefter löpande femårsperiod.

  I den här tabellen kan du se vilken ersättning som kan lämnas till den som blir uppsagd under 2021 och som är berättigad till hel ersättning vid friställningen.

  Ålder

  Ersättning 2021
  40–49 år 37 073 kronor
  50 -59 år 38 601 – 52 380 kronor (tillägg med 1 531 kr för varje levnadsår från och med 50 år till och med 59 år
  60–64 år 53 911 kronor

  Försäkringsbeloppen från AGB är skattepliktig inkomst.


   

   AGB-beloppet
   Hur många år är du