Räkna själv

  Beräkning av Lön            (gäller från 1nov 2020)

  Vilken Skiftgång

  Lönegrupp

  1. Yrkesklass Vilken y-klass har din befattning  Kan+ 2 Mångkunnigheter
  3 Utv.tillägg Tid i % som görs utanför IF Metall 4a Utb.allmän Vilken utbildning som bef. kräver 4b Utb.special Riktade olika utb med (licens mm)  

  5 Samordn Vilken nivå som samordnare

  6 Bef. inriktning Befattningen är direkt förhandlad mot

  7 Special.tillägg Används specialist kunskapen IV poäng
  Y-erf Mk Utv
  Poäng
  Kr/mån
  Allm utb Spec utb Sam ord 
  Poäng
  Kr/mån
  Bef inrikt Spec 
  Poäng
  Kr/mån

  Av-del IV-del
  Blir Lön OB Inkomst