Beräkning av Lön            (gäller från 1nov 2020)

Vilken Skiftgång

Lönegrupp

1. Yrkesklass Vilken y-klass har din befattning  Kan+ 2 Mångkunnigheter
3 Utv.tillägg Tid i % som görs utanför IF Metall 4a Utb.allmän Vilken utbildning som bef. kräver 4b Utb.special Riktade olika utb med (licens mm)  

5 Samordn Vilken nivå som samordnare

6 Bef. inriktning Befattningen är direkt förhandlad mot

7 Special.tillägg Används specialist kunskapen IV poäng
Y-erf Mk Utv
Poäng
Kr/mån
Allm utb Spec utb Sam ord 
Poäng
Kr/mån
Bef inrikt Spec 
Poäng
Kr/mån

Av-del IV-del
Blir Lön OB Inkomst