Hur ser inplaceringarna i lönesystemet ut

 

  Här kan du se hur alla inplaceringar är, samtidigt som vi gör en löneanalys över hur alla anställda är inplacerade i lön


Alla vill alltid ligga över snittet vilken är en omöjlighet.


För att undvika spekulationer har vi valt att visa hur alla delar fördelar sig.
a) 1 sept 2013 (start av nya lönesystemet)
b) Lönerevisionen April 2014

c) Lönerevisionen April 2015
d) Lönerevisionen April 2016


På menyn ovanför kan man se de olika lönedelarna


Inplaceringar i Lönegrupper

 

 

Fakta inplaceringar i Yrkeserfarenhet

 

 

Fakta inplaceringar i Mångkunnighet

 

Fakta inplaceringar som Samordnare

 

 

Fakta inplaceringar i  Befattnings inriktning

 

 

Fakta inplaceringar i  Specialist tillägg

 

 

Fakta inplaceringar i  Utbildningstillägg

 

Fakta inplaceringar i  Projektillägg

 

 

Fakta inplaceringar i  Utvecklingstillägg