2017

Överenskommelse 2017

  • Gäller från och med 2017-04-01
  • Löneökningen är lika till alla medlemmar
  • Grundlönen (AV-delen) ökas med 720 kr/mån.
  • Beredskap/Kallelse ersättningar räknas upp med 2,0 % fr. o m 1 april 2017
  • En översyn ska ske över alla tillägg under året.

De nya Av-delarna blir

Löne
grupp
Kr
mån
Nya
Kr/mån
A 24.148 24.868
B 24.298 25.018
C 24.548 25.268
D 24.798 25.518

 

Så här fördelar sig lönesystemets olika delar