Överenskommelse 2016

De nya Av-delarna blir

 

Så här fördelar sig lönesystemets olika delar