2015

Överenskommelse

Det centrala avtalet är tre-årigt med avtalstidpunkter 1 April-31 Mars varje år.

Centrala avtalet säger 1,9 % av snittlönen

Överenskommelse

  • Gäller från och med 2015-04-01
  • AV-delen ökas med 562 kr
  • Beredskap/Kallelse ersättningar räknas upp med 1,9 % fr. o m 1 april 2015

De nya Av-delarna blir

Så här sen min och max ut i lönesystemet

% fördelning av vad individer har i IV-del
39%  Yrkeserfarenhet
27%  Mångkunnighet
3%    Samordnare
3%    Befattningsinriktning
2%    Specialist
21%  Utbildning
1%    Licens utbildning
1%    Projekt
3%    Utveckling