Överenskommelse

Det centrala avtalet är tre-årigt med avtalstidpunkter 1 April-31 Mars varje år.

 

Överenskommelse

De nya Av-delarna blir

Lönefakta
Så här ser det ut med de olika lönedelarna hur många personer som har de olika tilläggen i lönesystemet 

Antalet personer som har mångkunnighet är följande: