Överenskommelse

Det centrala avtalet är tre-årigt med avtalstidpunkter 1 April-31 Mars varje år.

 

Vi blev överens om följande  punkter: 

Ny arbetsvärdering

Ny arbetsvärdering införs från 1:a September 

Tidigare 

  • Finns 9 olika faktorer 
  • Värderat flödesgrupperna 
  • Poängen ger en lönegrupp för flödesgruppen 
  • Därefter en inplacering av befattningens yrkesklass. 
  • Antalet flödesgrupper är 47
  • Antalet befattningar är 130
 — Nya

  • Finns 4 olika faktorer
  • Värderar befattningarna 
  • Poängen ger lönegrupp och yrkesklass. 
  • Antalet befattningar är 130
Så här såg faktorerna ut De 4 nya faktorerna

 

Så här blir de AV-delarna