I denna faktor värderas befattningens självständighet. Värderingen skall ta hänsyn till befattningens självständighet i arbetsorganisationen och arbetsgenomförandet.

 

A) Ledning
Vilken självständighet befattningen har i
arbetsorganisationen gällande ansvar / befogenheter

 

Grad Ledning Poäng
1 Helt styrd 10
2 Delvis styrd 40
3 Ej styrd 80

 

Avses
Beviljande av ledigheter, övertidsuttag, planering av semester,
inkallande av extern hjälp

 

B) Arbetsgenomförande
Vilken självständighet befattningen har med
ansvar / befogenheter, hur arbetsuppgifterna skall genomföras.

 

Grad Arb.organisation Poäng
1 Helt styrd 10
2 Delvis styrd 55
3 Ej styrd 80

 

Avses
Frågor som planering, utförande och handläggningen av
arbetetsuppgifterna i befattningen

Definitioner