I denna faktor värderas den påverkan som befattningen har inom produktionen. Värderingen utgörs av vilken påverkan som befattningen har direkt mot produktionen inom tre olika faktorer:

 Inrikningar

 Poäng 

Produktion
Befattningen är i direkt produktionsarbete.
Med produktion menas att man arbetar med de produkter som företaget har som sin affärside.
Innebär att arbetsuppgifterna är i direkt produktion ej inom service och underhåll

70

Kvalitet
Befattningen utför en operation som höjer kvaliten på produkten som är företagets affärside.
Innebär att befattningen i sitt arbete direkt höjer det ekonomiska värdet på produkten

60

Service
Befattningen utför ett serviceinriktat underhåll mot produktionsflödet, alternativt inte ingår i ett direkt
produktionsarbete utan endast stödjande funktioner

40

 

Definitioner