Poängen från de olika faktorerna summeras och poängen ger befattningens Lönegrupp och Yrkesklass.

Förutom vilken Lönegrupp (AV-del) så påverkar värderingen även yrkesklassen i den individuella lönen med mångkunnighetens svårighetsgrad och yrkeserfarenhetens poäng

 4 Lönegrupper

Poäng  Löne
grupp
>>>   349  A
 350 – 399  B
 400 – 474  C
475 – >>  D

10 Yrkesklasser

Poäng Yrkes
klass
 000 – 274 1
 275 – 299 2
 300 – 324 3
 325 – 349 4
 350 – 374 5
 375 – 399 6
 400 – 424 7
 425 – 449 8
 450 – 474 9
475  –> 10

Ex arbetsvärderingen har gett 445 poäng det innebär:

Lönegrupp C
Yrkeklass = 8