Arbetsvärdering

 Här kan du se varje arbetsvärdering

32001 –  Påläggare 32022 –  Utlastare  32032 –  Neutralisering
32002 –  Blästring/Planing 32024 –  Vågeoperatör 32081 – Platstekniker Betlinjen
32004 –  Betning 32025 –  Vågtravers 32083 – El Betlinjen
32021 –  Lineoperatör 32031 –  Karbetning

,