LAGSTIFTNINGEN OM NARKOTIKA

Internationellt regleras narkotika främst genom Allmänna narkotikakonventionen och Konventionen om psyktropa droger. Inget land som anslutit sig till dessa konventioner kan på egen hand legalisera ett preparat som finns förtecknat i dem.
Däremot avgör varje land hur man vill bekämpa missbruket och vilka straffsatser som skall tillämpas.

I Sverige regleras narkotika främst genom;

Alla medel som finns förtecknade i de internationella konventionerna finns med i den svenska narkotikaförteckningen. Dessutom har Sverige narkotikaklassat en lång rad andra preparat bl a anabola steroider som finns med i narkotikaförteckningen och som därmed skall omfattas av de regler som gäller narkotika. Regeringen beslutar om vilka preparat som skall tas upp i förteckningen.

I narkotikastrafflagen står att all överlåtelse, försäljning, tillverkning och annat innehav samt bruk av narkotika är förbjudet och bestraffas med böter eller fängelse. Brotten är uppdelade i tre kategorier:

    1. Ringa narkotikabrott som avser en ringa mängd narkotika och där påföljden kan bli högst böter eller fängelse i högst sex månader.

Genom att all icke-medicinsk hantering av narkotika är illegal har sedan länge allt bruk av narkotika givits beteckningen missbruk.