INFORMATION OCH UTBILDNING

Alla anställda skall genom information få kännedom om företagets narkotikapolicy. Företagshälsovårdens personal, chefer, personalhandläggare och de fackliga företrädarna skall kontinuerligt genom särskild utbildning få kunskap om narkotika och narkotikamissbruk.

VILKA TESTAS ?  –  Vid nyanställning

Före beslut om anställning skall personalfunktionen informera den arbetssökande om denna policy och att drogtest utförs genom Företagshälsovården Degerfors.