Information

INFORMATION OCH UTBILDNING

Alla anställda skall genom information få kännedom om företagets narkotikapolicy. Företagshälsovårdens personal, chefer, personalhandläggare och de fackliga företrädarna skall kontinuerligt genom särskild utbildning få kunskap om narkotika och narkotikamissbruk.

VILKA TESTAS ?  –  Vid nyanställning

Före beslut om anställning skall personalfunktionen informera den arbetssökande om denna policy och att drogtest utförs genom Företagshälsovården Degerfors.

  • Denna information ges samma dag som nyanställningsundersökningen skall äga rum.
  • Ett negativt provsvar (dvs inga spår av droger) är en av förutsättningarna för anställning.
  • Ett positivt svar medför att anställning inte kan komma ifråga.
  • Företagshälsovården Degerfors meddelar personalhandläggaren provresultatet.