Slumpvisa drogtester

5 % av alla anställda ska årligen testas. Företagshälsovården Degerfors väljer slumpmässigt ut de medarbetare (arbetare som tjänstemän) som skall testas.

Varje anställd som blir utvald är därefter skyldig att med kort varsel (samma dag) genomgå drogtest. Anställd som konsekvent vägrar genomgå drogtest kommer att skiljas från sin anställning, vilket föregås av MBL-förhandling.

Drogtester vid arbetsskada eller vid misstanke om missbruk

Vid arbetsskada där vållande kan misstänkas bero på drogmissbruk skall drogtest krävas.

Vid misstanke om eller vid konstaterat missbruk hos redan anställd åligger det linjechef/arbetsledare att genast agera. Efter samtal med den misstänkte skall hänvisning till Företagshälsovården Degerfors ske för drogtest.

Vid misstanke om drogmissbruk följer arbetsledaren med och övervakar drogtesten. Vid slumpmässigt urval behöver inte arbetsledningen övervaka drogtesten.