Dödsfall, TGL Tjänstegrupplivförsäkring.
I kollektivavtalet i din anställning har du en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande (make/registrerad partner eller sambo samt barn) om du skulle avlida.

TGL fungerar som ett komplement till den allmänna försäkringens olika former av efterlevandepension som Försäkringskassan betalar ut.

När gäller TGL?
TGL gäller från din första arbetsdag om du då är arbetsför och, enligt huvudregeln, fram till dess att du fyller 65 år.

Så länge du är anställd och arbetar hos din arbetsgivare gäller TGL. Är du frånvarande på grund av sjukdom har du normalt kvar ditt TGL-skydd. TGL gäller också om du har ledigt för vård av barn och dessutom viss tid vid frånvaro av annan orsak.

Om anställningen upphör har man i normalfallet ett efterskydd i 180 dagar. Detta efterskydd kan förlängas till högst två år vid arbetslöshet eller hel föräldrapenning.

Om du blir sjuk fortsätter TGL att gälla även om din anställning upphör. Du omfattas sedan av TGL så länge sjukdomen varar – dock längst till 65 år.

Om du har fyllt 65 år gäller TGL om du kvarstår i avlönat arbete fram till dödsfallet. Efterskydd finns då inte.