Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA

På Järnverket är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada.

Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö.

Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt arbete, kontakta Jbk


TFA är fackets kompletterande försäkring, som dessutom ger dig ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader och så kallad ideell ersättning.

I många fall får du också hela eller en del av den kompletterande ersättningen för inkomstförlust från TFA-försäkringen.