Försäkring om avgångsbidrag, AGB – om du blir arbetslös

På järnverket har vi kollektivavtal och då omfattas du av AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

AGB riktar sig till anställda som förlorar jobbet. Du ska ha fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst t.o.m. den månad före den du fyller 65 år.

Att förlora sitt arbete kan innebära stora påfrestningar på ekonomin. I första hand får du ersättning från a-kassan – men facket har också avtalat om AGB-försäkringen som kan hjälpa dig att klara ekonomin.

AGB fungerar som ett tillägg till arbetslöshetsförsäkringen (grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring.)

Ålder

Helt belopp
40-49 33 850
50 35 250
51 36 650
52 38 050
53 39 450
54 40 850

55

42 250

56 43 650
57 45 050
58 46 450
59 47 850
60-64 49 250

Ersättningen är ett engångsbelopp och beror på din ålder och arbetstid. Observera att beloppen nedan är bruttobelopp och skattepliktiga.

 

 AGB-beloppet
 Hur många år är du