Basbelopp

  Basbelopp
  Prisbasbeloppet värdesäkrar tjänstepensionerna. Basbeloppet ändrade 1999 namn till prisbasbelopp.

  Det finns olika typer av basbelopp

  • Prisbasbeloppet, som används vid beräkning av tjänstepension
  • Inkomstbasbeloppet, som används för att räkna fram den högsta pensionsgrundande inkomsten.

  Basbeloppens storlek

  År Pris -basbelopp Inkomst basbelopp
  2022 48 300 71 000
  2021 47 600 68 200
  2020 47300 66800
  2019 46500 64400
  2018 45500 62500
  2017 44800 61500
  2016 44300 59300
  2015 44 500 58 100
  2014 44 400 56 900
  2013 44 500 56 600
  2012 44 000 54 600
  2011 42 800 52 100
  2010 42 400 51 100
  2009 42 800 50 900
  2008 41 000 48 000
  2007 40 300 45 900
  2006 39 700 44 500
  2005 39 400 43 300
  2004 39 300 42 300
  2003 38 600 40900
  2002 37 900 38 800
  2001 36 900 37 700

  Ytterligare information om prisbasbelopp och inkomstbasbelopp finns hos försäkringskassan.

   Vilket basbelopp    

   Basbeloppet 2022 = 48300