Basbelopp
Prisbasbeloppet värdesäkrar tjänstepensionerna. Basbeloppet ändrade 1999 namn till prisbasbelopp.

Det finns olika typer av basbelopp

Basbeloppens storlek

År Pris -basbelopp Inkomst basbelopp
2022 48 300 71 000
2021 47 600 68 200
2020 47300 66800
2019 46500 64400
2018 45500 62500
2017 44800 61500
2016 44300 59300
2015 44 500 58 100
2014 44 400 56 900
2013 44 500 56 600
2012 44 000 54 600
2011 42 800 52 100
2010 42 400 51 100
2009 42 800 50 900
2008 41 000 48 000
2007 40 300 45 900
2006 39 700 44 500
2005 39 400 43 300
2004 39 300 42 300
2003 38 600 40900
2002 37 900 38 800
2001 36 900 37 700

Ytterligare information om prisbasbelopp och inkomstbasbelopp finns hos försäkringskassan.

 Vilket basbelopp    

 

 

 

 Basbeloppet 2023 = 52500

jQuery( ”#run” ).click(function() {
countSum();
});
function countSum() {
belopp = 52500;
var blir = 0;
var vill = sv_parseInt(document.getElementById(”T”).value, 10);
blir = belopp * vill;
form = document.formular;
document.getElementById(”R”).innerHTML = ” =” + NumToStr(blir, 2) + ” kr ”;
}
function NumToStr(number, precision) {
group = 0;
formated = ””;
integral = Math.floor(number).toString();
for (index = integral.length; index > 0; index–) {
formated = integral.charAt(index – 1) + formated;
if (++group == 3 && index > 0) {
formated = ” ” + formated;
group = 0;
}
}
decimal = Math.round(
Math.pow(10, precision) * (number – Math.floor(number))
).toString();
while (decimal.length < precision) decimal = ”0” + decimal;
return formated + ””;
}
function verify(numstr) {
if (numstr) {
var unparsed = numstr.toString();
var parsed = ””;
for (var i = 0; i < unparsed.length; i++) {
var one_char = unparsed.charAt(i);
if (
(one_char ”9”) &&
one_char != ”.” &&
one_char != ”-”
) {
if (one_char == ”,”) parsed = parsed.concat(”.”);
else return ”NaN”;
} else parsed = parsed.concat(one_char);
}
} else return ”NaN”;
return parsed;
}
function sv_parseFloat(numstr) {
return parseFloat(verify(numstr), 10);
}
function sv_parseInt(numstr) {
return parseFloat(verify(numstr), 10);
}