Stadgar

    Antagna vid IF Metalls kongress den

    19–22 maj 2017
    Gäller från och med den 1 juli 2017

     

    Stadgar