Antagna vid IF Metalls kongress den

19–22 maj 2017
Gäller från och med den 1 juli 2017

 

Stadgar