Bemanningsplaner  
Vid varseltillfället 20 Oktober var 

  • Bemanningsplanerna = 415
  • Utanför Bemanningen= 18
  • Totalt Bem = 433
  • Antalet personer 437
  • Övertalighet med 4 personer

 

 

 

 

 

Råvaror  

Redovisning Steg 1.förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemanningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemanningsplanerna, och då framgår skillnaden.

 

 

 

Det gör att bemanningsplanen minskar med : 2

 

 

Sliphall

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemanningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemanningsplanerna, och då framgår skillnaden


Det gör att bemanningsplanen minskar med : 12

 

Centralförråd 

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden


Det gör att bemanningsplanen minskar med : 1

 

Grovplåt 

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemanningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemanningsplanerna, och då framgår skillnaden


Det gör att bemanningsplanen minskar med : 12

 

Klipplinjen 

 

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden


Det gör att bemanningsplanen minskar med : 12

 

Betlinjen

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden


Det gör att bemanningsplanen minskar med : 6

 

Terminalen  

 

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden


Det gör att bemanningsplanen minskar med : 6

 

Industri underhåll

Inga förhandlingar har ännu varit, eftersom avdelningen inte ingår i varselområdet,
Förhandlingar är aviserade och kommer att ske senare när alla bem.planer och inriktningar är klara..

 

Provberedning  

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden

Det gör att bemanningsplanen ökar med 2

 

VP Övriga  

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden

Det gör att bemanningsplanen är oförändrad

LP-produktion 

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden

Det gör att bemanningsplanen minskar med : 7

 

LP-Underhåll  

Redovisning Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden

 

Det gör att bemanningsplanen är oförändrad

 

Bevakning 

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden

Det gör att bemanningsplanen är oförändrad

 

Metall JBK  

Redovisning av Steg 1 förhandlingarna
Vi har nu förhandlat om vilka bemanningsplaner som skall gälla. Förhandlingar om Steg 2 kommer snart att påbörjas.

Tabellen visar bemaningsplanerna vid Varseltidpunkten och de nya bemaningsplanerna, och då framgår skillnaden

Det gör att bemanningsplanen är oförändrad

 

PSC Nordic

Inga förhandlingar har ännu varit, eftersom avdelningen inte ingår i varselområdet, 

Utfall efter Organisations förhandlingarna 

Det innebär att antalet befattningar minskar från 415 personer till  360
Det blir en minskning med 55 befattningar.

Företaget varslade 50 personer.