Verktygslåda  

Företaget lanserade tidigt att man har en stor verktygslåda som är till för att lösa övertaligheten på Degerfors Järnverk.

Detta finns i den sk verktygslådan.

Avgångsvederlag
Företaget säger att man erbjuder en avtalspension fast det i praktiken är ett avgångsvederlag.
Samtliga fackliga organisationer i hela koncernen har sagt nej till att skriva under ett sådant erbjudande.
Facken har försökt att få till stånd förhandlingar om en avtalspension men företaget säger nej.
Så detta avgångsvederlag är ett avtal mellan individen och företaget.

Innehåll i avgångsvederlaget
 

Vi har gjort upp med företaget att alla som går hem kan söka AGB ers (39 400 kr)
Samt att alla får tillgång till Metalls Sjukfond (ers för läkarbesök och recept)