Verktygslåda

  Verktygslåda  

Företaget lanserade tidigt att man har en stor verktygslåda som är till för att lösa övertaligheten på Degerfors Järnverk.

Detta finns i den sk verktygslådan.

Avgångsvederlag
Företaget säger att man erbjuder en avtalspension fast det i praktiken är ett avgångsvederlag.
Samtliga fackliga organisationer i hela koncernen har sagt nej till att skriva under ett sådant erbjudande.
Facken har försökt att få till stånd förhandlingar om en avtalspension men företaget säger nej.
Så detta avgångsvederlag är ett avtal mellan individen och företaget.

Innehåll i avgångsvederlaget
 

  • Företaget erbjuder äldre födda 1946 och 1947 en summa pengar.
  • Summan är 75 % av  månadslön+ 700 kr och den OB-ers som man har  30 Januari. 
  • Man får den summan i antalet månader mellan 01.07.09 fram till den månaden man fyller 65 år.
  • Personen skall säga upp sig själv och slutar sin anställning 01.07.09
  • Eftersom avgångsvederlaget påverkar ålderspensionen negativt bjuder företaget in en pensionsexpert som hjälper
    personen med att flytta sina egna insparade pengar så att inkomstförlusten inte blir så märkbar.

Vi har gjort upp med företaget att alla som går hem kan söka AGB ers (39 400 kr)
Samt att alla får tillgång till Metalls Sjukfond (ers för läkarbesök och recept)