Företagets varsel 11 December 2009   

Skälet till varsel
På grund av den ekonomiska krisen är efterfrågan på rostfritt stål mycket låg – det tvingar oss att agera för att inte lida stora ekonomiska förluster
Outokumpus strategi att bibehålla en världsledande marknadsposition ligger fast
Genom att genomföra dessa åtgärder kan vi ta oss igenom krisen och komma ut starkare än våra konkurrenter

Personal läget och varslet

För JBK innebär varslet 52+15 = 67 medlemmar

 

Företagets MBL-information

Företagets preliminära tidplan
Vi avser att påbörja organisations- och bemanningsförhandlingar med facken direkt efter årsskiftet
Företagets målsättning är att driftsinskränkningen skall vara genomförd så snabbt det någonsin är möjligt enligt gällande lagar
Realistiskt är att de först uppsagda medarbetarna efter sin uppsägningstid lämnar företaget i april 2009.


Information om planerad bemanning
Behovet ligger idag på en nivå under motsvarande 3- skift
Vi vet att förändringar kommer snabbt både uppåt såväl som nedåt.
Vi måste vara beredda att gasa när vändningen kommer.

Slutsats
Vi planerar med en 4-skifts bemanning
Vi använder denna på 3-skift varpå vi smidigt kan öka kapaciteten när världen vänder

Vad händer nu