Lite mer djupare information i olika frågor

  Åldersstruktur 

Åldersstrukturen

Den åldersstruktur vi har på järnverket är i december 08 följande

 

  Äldrestruktur 

Äldrestrukturen

När det brukar föras resonemang om äldreavlösningar, tar vi alltid fram
hur åldersstrukturen ser ut för personer mellan 60 till 65 år och den är denna

 

  Avgångsvederlag eller Avtalspension 

Avgångsvederlag eller Avtalspension
Under en följd av år har vi haft avtalspensioneringar på Degerfors Järnverk vilket inneburit att vi gjort ett avtal mellan JBK och Företaget som reglerat en hel del saker för de äldres ekonomi,
Denna gång har företaget betonat att det inte skall ske sådana avtal, och man har istället gjort en annan konstruktion på det hela, vilket innebär att det är ett avgångsvederlag, men de vill fortfarande säga att det är en avtalspension. 

Från Sv. akademins ordlista   

Avtalspension
Avtalspension (eller tjänstepension) är pension som följer av kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund.
som utbetalas till arbetstagaren vid uppsägning, vanligen motsvarande viss procent av slutlönen fram till allmän pensionsålder.
 
Avgångsvederlag
Belopp som betalas ut till anställd när denne slutar sin anställning.
Avgångsvederlaget fastställs ofta enligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde.
 

 

  Likhet Arbetare & Tjänstemän 

Företagets synsätt med likhet mellan arbetare och tjänstemän
Företaget betonade tidigt att den summan som finns tillgänglig för att de äldre är framräknad på de kostnader som är för :

Arbetare födda 1946+1947         = x kr
Tjänstemän födda   1946+1947   = x kr
Summa  pengar som finns blir   = xx kr

Och det finns inga
pengar utöver xx kr

Därför har företaget nu erbjudit avgångsvederlag till:
Arbetare födda 1946 + 1947
Tjänstemän födda 1946 + 1947 + 1948 + 1949  (födda 1:a halvåret 1949)

Hur man nu plötsligt fick pengar till att ge mera till tjänstemannen kan inte företaget förklara förutom att de har det så svårt.
Men vi gissar att företaget räknar med att en hel del arbetare inte har råd att ta detta avgångsvederlag på grund av att det påverkar Metallarna så de får en sämre ålderspension.
Det är därför som vi i Metall alltid gjort ett lokalt avtal för att täcka den förlusten.  För tjänstemännen finns det ett centralt avtal som gör att de får ingen pensionsförlust.


 

Lokal Uppgörelse för de äldre

Ålder

Ersättning 2009
40–49 år 26 900 kronor
50 -59 år 28 040 – 38 300 kronor (tillägg med 1 140 kr för varje levnadsår från och med 50 år till och med 59 år
   
60–64 år 39 440 kronor

Försäkringsbeloppen från AGB är skattepliktig inkomst.

 

Sätt in Javascript kod för RÄKNARE

 

 

  Omställningsföretag 

Omställningsföretag
Vi har kollektivavtal som innebär att vi kan utnyttja omställningsavtalet vilket gör att det finns en finansiering när man har varsel och personer blir uppsagda.

Vi har nu gemensamt med företaget överenskommit att vi skall anlita företaget Antenn för våra uppsagda.

Deras jobb kommer att vara att se till att de som blir uppsagda skall få nya jobb utbildning mm.

Antenn har som första företag höjt sin jobbgaranti från 70 % till 80 %. Garantin innebär att våra medlemmar till 80 % kommer att ha ett nytt arbete eller utbildning inom ett halvår.