Bemanningsplaner

Under November beslöts att gå ned från 5 till 4-skift och då ha kvar all bemanning.
V
id varseltillfället 11 December såg därför bemanningsplanerna och personal ut enligt följande:

 

Råvaror  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 3 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Råvarugården 1181 Returskrotshantering Dagtid 1 1
Råvarugården 1182 Truckförare-Transportman Dagtid 2 2

I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:

 

Sliphall

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 27 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Bearbetare 1401 Slipare 4 -skift 2 8
Bearbetare 1402 Skärare 4 -skift 1 4
Bearbetare 1403 Utlev kontroll 4 -skift 1 4
Materialstyrning 1411 Synare/Infraktare 4 -skift 1 4
Materialstyrning 1412 Synare 4 -skift 1 4
Transport/Lastning 1422 Fordonsförare/Kordinator Dagtid 1 1
Sliphall 1492 Flexoperatör Dagtid 1 1
Sliphall 1493 Projektavbytare Dagtid 1 1
          27

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande 1 befattningar tas bort
1492 Flexoperatör

Det innebär att bemanningsplan blir 26 befattningar

Centralförråd 

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på som gällde (Bemanningen är egentligen 3,5)

Område Y-kod  Befattning Skiftgång Antal Summa
Förråd 1901 Förråd/Turbil Dagtid 2 2
Förråd 1902 Förråd/Turbil Dagtid 2 2
          4

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande befattning tas bort
1902 Turbil  (vi överenskom att den befattningen skall finns kvar fast den blir 0 i bemanningsplan).

Det innebär att bemanningsplan blir 3 befattningar  (med 1901 Förråd/Turbil 3 på dagtid, bemanningen är egentligen 2,5)

 

Grovplåt 

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 52 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Valsning 3002 Reglerare 4 -skift    1    4
Valsning 3004 Varmsax/S-balksvärm 4 -skift    1    4
Valsning 3005 Synare 4 -skift    1    4
Värmning 3014 Matrialinfraktare 4 -skift    1    4
Värmning 3016 Inläggare 4 -skift    1    4
Värmebehandling 3021 Grängesugnar 4 -skift    1    4
Värmebehandling 3022 Planmaskinist 4 -skift    1    4
Värmebehandling 3023 Traversförare 4 -skift    1    4
Maskinist 3031 Maskinist 5 -skift    1    5
Rullugnen 3061 Rullugnsoperatör 5 -skift    1    5
Rullugnen 3062 Gropugn/SHRP 4 -skift    1    4
Valsslipning 3071 Valsslipare/Valsoperatör Dagtid    3    3
Produktion 3094 Kvallitetskordinator Dagtid    1    1
Produktion 3092 Flexoperatör Dagtid    1    1
Produktion 3093 Projektavbytare Dagtid    1    1
        52

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande befattning tas bort
3092 Flexoperatör

Följande Bemanningsökning sker
På området 3004 Varmsax/S-balksvärm blir det en utökning till 5 befattningar, där ett lag blir dubbelbemannat för att utföra slipning.
På området 3095 Prod.kordinator OK1 med 1 befattning på dagtid

Det innebär att bemanningsplan blir 53 befattningar

 

Klipplinjen 

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 62 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Klipplinjen 3101 Råplåtslinjen 4 -skift 3 12
Klipplinjen 3103 Småplåtslinjen Dagtid 1 4
Klipplinjen 3104 Plasma vita/p2 4 -skift 1 4
Klipplinjen 3105 Hyvel 4 -skift 1 4
Klipplinjen 3107 Avesta- Fräsen (nya kantfräsen) 4 -skift 1 4
Deln/fogberedning 3161 Delfog 4 -skift 2 8
Deln/fogberedning 3162 Fräs på 5-skiftschem 4 -skift 1 4
Deln/fogberedning 3163 Verktyg Fräs Dagtid 1 1
Ursviken 3171 Ursviks pressen Dagtid 2 2
Deln/fogberedning 3166 Plasma Skepp 5 4 -skift 4 16
Klipplinjen 3194 Kvallitetskordinator Dagtid 1 1
Klipplinjen 3193 Projektavbytare Dagtid 1 1
Ursviken 3172 Skärning skepp 7 Dagtid 1 1
          62

I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:

 

Betlinjen

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 62 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Betning 3201 Påläggare 4 –skift 1 4
Betning 3202 Blästring/Planing 4 -skift 1 4
Betning 3204 Betning 4 -skift 2 8
Packning 3211 Vågtravers 4 -skift 1 4
Packning 3212 Packning/travers 4 -skift 1 4
Packning 3213 Syning/Packning VTB 4 -skift 2 8
Slipning 3221 Lineoperatör 4 -skift 1 4
Slipning 3222 Transportman 4 -skift 1 4
Slipning 3223 Handslipning 2 -skift 1 2
Slipning 3224 Vågen 4 -skift 1 4
G;a Bethuset 3231 Karbeten 2 -skift 2 4
G;a Bethuset 3232 Neutraliseringen Dagtid 1 1
Bandslip 3241 Bandslipning 4 -skift 2 8
Betning 3294 Kvalitetskordinatör Dagtid 1 1
Bethus 3292 Flexoperatör Dagtid 1 1
Bethus 3293 Projektavbytare Dagtid 1 1
          62

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande befattning tas bort
3292 Flexoperatör

Det innebär att bemanningsplan blir 61 befattningar

 

Terminalen  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 42 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Utlastning 3611 Utlastare+Natt 5 st . 2 -skift 7+5 19
Utlastning 3612 Bocklastare 4 -skift 1 4
Utlastning 3612 Bocklastare 2-skift 2 -skift 1 2
Utlastning 3613 Matrialman Dagtid 2 2
PFS 3621 Centrallager Dagtid 2 2
skepp 4 3632 Syning/Packning 4 -skift 3 12
Terminal 3693 Projektavbytare Dagtid 1 1
          42

I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:

 

Media  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 7 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Media 3731 Yttre miljö Dagtid 1 1
Media 3791 Löneplacerad/Brandman Dagtid 1 1
Media 3721 Media-Mek Dagtid 1 1
Panncentral 3701 Panntekniker Dagtid 1 1
Media 3743 10 kv El Dagtid 1 1
Media 3722 Elektro-Mek Dagtid 2 2
          7

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande befattning tas bort
3701 Panntekniker

Det innebär att bemanningsplan blir 6 befattningar

 

Provberedning  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 11 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Provtillverkning 3801 Provtillverkare 2-skift + dag 3 9
Kontrollant 3821 Mesta hallen Dagtid 2 2
  11

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande 2 befattningar tas bort
3801 Provtillverkare minskas med 1 (ett lag skall ha reducerad bem)
3821 Mesta hallen minskas med 1

Det innebär att bemanningsplan blir 9 befattningar

 

VP Övriga  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 4 som gällde

Avdelning Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Teknik Produktionstekniker Dagtid 3 3
Varmplåt Marknad Dagtid 1 1

Följande befattning tas bort
Marknad Varmplåt

Det innebär att bemanningsplan blir befattningar

 

LP-Underhåll  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 14 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
LP-Verkstaden 5103 C-Mekaniker 4 -skift 1 4
LP-Verkstaden 5103 C-Mekaniker Dagtid 4 4
LP-Verkstaden 5113 C-Elektriker Dagtid 2 2
LP-Verkstaden 5113 C-Elektriker 4 -skift 1 4
          14

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

5103 C-Mekaniker på dagtid blir 3 befattningar
5113 C-Elektriker på dagtid blir 1 befattningar

Det innebär att bemanningsplan blir 12 befattningar

 

Bevakning 

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 8 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Vaktkoncept 6001 Bevakningsman 5 -skift 1 5
Vaktkoncept 6002 Rondering Dagtid 1 1
Special arb 6091 Tillbuds reg. Dagtid 1 1
Vaktkoncept 6001 Bevakningsman/extra Dagtid 1 1
          8

I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:

Följande 2 befattningar tas bort
6091 Tillbuds reg.
6001 Bevakningsman/extra

Det innebär att bemanningsplan blir 6 befattningar

 

Metall JBK  

Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 2 som gällde

Område Y-kod Befattning Skiftgång Antal Summa
Metall 6101 Metall Dagtid 2 2

I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:

 

Utfall efter Organisations förhandlingarna

Det innebär att vi är 404 personer och antalet befattningar som skall besättas är 332+16 = 348
Det blir då en konstaterad övertalighet på 56 personer.

Samanfattning efter Organisations förhandlingarna

Det innebär att vi är 404 personer och antalet befattningar som skall besättas är 332+16 = 348
Det blir då en konstaterad övertalighet på 56 personer.