Aktuell Övertalighet  

11 December  Företaget konstaterade en övertalighet på

6712 December Antalet anställda Metallare på Järnverket är

404

16 Januari Vi blir överens i förhandlingarna att vi skall vara

– 348
Det innebar en övertalighet på

56

Det som därefter hänt är:

Äldre som tar avgångsvederlag

– 27

Medlemmar som avslutat sin anställning

– 1
 Aktuell Övertalighet

= 28

 


Det vilket innebär att övertaligheten på LAS-listan med nr 30
Eftersom LAS listan är fast och att vi inte ändrar på LAS numrering så är det 2 nr som upphört,
(en som slutat och en övrig) vilket innebär att det är 28 som sägas upp, och det då blir upp till Las-nr 30