A-kassan   

Villkor och ersättning för a-kassan
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning från a-kassan krävs det bland annat att du uppfyller ett arbetsvillkor.

Arbetsvillkoret
Huvudregeln i arbetsvillkoret är förvärvsarbete sex månader med minst 80 timmars arbete per månad under den senaste 12-månadersperioden. Om du inte uppfyller huvudregeln, krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Varje månad måste innehålla minst 50 timmars arbete.

Det är viktigt att anmäla sig till arbetsförmedlingen och akassan vid första dagen i arbetslöshet.

Ersättning från a-kassan
Ersättningen är beroende av inkomsten och arbetstidsmåttet. 

Dag 1–200 är ersättningen 80 procent av tidigare genomsnittlig inkomst, eller högst 680 kronor per dag.
Dag 201–300 är ersättningsnivå 70 procent
Efter dag 301 är ersättningsnivån 65 procent
Föräldrar till barn under 18 år är behåller ersättningen 70 procent till och med dag 450 av ersättningsperioden.

Observera att en genomsnittlig heltidsarbetande på Järnverket tjänar mer än 18 700 kronor som är taket i a-kassan. Därför blir ersättningen i a-kassan 680 kronor per dag under hela perioden.

Här kan du räkna ut vad du får i A-kassa

OBS -Tänk på-  Föräldraledighet och sjukskrivning kan sänka din A-kasseersättning

I reglerna som regeringen införde för a-kassan under 2007 finns bland annat bestämmelser om
att sjukdagar och annan frånvaro ska räknas av från den så kallade normalarbetstiden.
Det är delvis den som ligger till grund för A-kassornas beräkning av ersättning till arbetslösa.

Följden har blivit att personer som till exempel har varit sjuka kortare perioder, varit hemma
med sjukt barn eller tagit ut föräldraledigt enstaka dagar har fått en obehaglig överraskning
när de blivit arbetslösa. Ersättningen från a-kassan har blivit lägre än om de varit på jobbet varje dag.