2016

Överenskommelse 2016

  • Gäller från och med 2016-04-01
  • Centrala avtalet innebär 2,2 % av snittlönen
  • Löneökningen är lika till alla medlemmar
  • Grundlönen (AV-delen) ökas med 688 kr/mån.
  • Beredskap/Kallelse ersättningar räknas upp med 2,2 % fr. o m 1 april 2016
  • Projekttilläget skall fasas ut och inga nya tillägg kan erhållas.

De nya Av-delarna blir

 

Så här fördelar sig lönesystemets olika delar