2014

Överenskommelse

Det centrala avtalet är tre-årigt med avtalstidpunkter 1 April-31 Mars varje år.

Överenskommelse

  • Gäller från och med 2014-04-01
  • AV-delen ökas med 462 kr
  • Ny Betalningsbestämmelse ”Vid Nyanställningar”
    a) När en person skall nyanställas skall lönen fastställas för individen mellan parterna.
    b) Grundregeln är att direkt bli inplacerad i den AV-lön , A, B, C ,D som befattningen är.
  • Beredskap/Kallelse ersättningar räknas upp med 1,70 % fr. o m 1 april 2014

De nya Av-delarna blir 

Lönefakta
Så här ser det ut med de olika lönedelarna hur många personer som har de olika tilläggen i lönesystemet 

Antalet personer som har mångkunnighet är följande: