2013

Överenskommelse

Det centrala avtalet är tre-årigt med avtalstidpunkter 1 April-31 Mars varje år.

 

Vi blev överens om följande  punkter: 

 • Alla löner fryses mellan 1:a Juni – 1:a sept.
 • Nya lönesystemet startar 1:a Sept
 • Till Juni lönen utbetalas ett Engångsbelopp. = 2.430 kr
 • Golv- 1 sept 2013 – 31 mars 2014.
  Alla får en garanterad löneökning på 350 kr/mån. Det införs som en lönegaranti, höjer man sin lön under tiden avräknas det som omp
 • 1 Sept – 31 dec lönehöjning maximerad till 1.200 kr
  2014 1 jan– 31 Mars lönehöjning maximerad till 1.600 kr
 • 1 April 2014Golv och tak är borta.
 • Snittlöneökningen = 759 kr


 • Övriga rörliga ersättningar (omställningsersättning, beredskap och särskild kallelse) räknas upp med 2 % fr. o m 1 april 2013,

Ny arbetsvärdering

Ny arbetsvärdering införs från 1:a September 

Tidigare 

 • Finns 9 olika faktorer 
 • Värderat flödesgrupperna 
 • Poängen ger en lönegrupp för flödesgruppen 
 • Därefter en inplacering av befattningens yrkesklass. 
 • Antalet flödesgrupper är 47
 • Antalet befattningar är 130
 — Nya

 • Finns 4 olika faktorer
 • Värderar befattningarna 
 • Poängen ger lönegrupp och yrkesklass. 
 • Antalet befattningar är 130
Så här såg faktorerna ut De 4 nya faktorerna

 

Så här blir de AV-delarna

 

 

Ny Yrkeserfarenhet

 

Så här är utfallet :