Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2012

2012 års avtal

Avtalet gäller från 2012-02-01 tom 2013-03-31. Det centrala avtalet säger 689 kronor per heltidsarbetande och det skall beräknas fram en lönepott

Vårt lönebild är 1 januari denna för våra 412 medlemmar:

Lönernas fördelning är:
IV-delens fördelning är :

Så här fördelar sig Av-delen

Så här fördelar sig Av-delen 1 januari för våra 412 medlemmar:

Så här fördelar sig IV-delen

Så här fördelar sig IV-delens olika tillägg 1 januari för våra 412 medlemmar:

Så här fördelar sig Omp
Så här fördelar sig tillägg
Så här fördelar sig utveckling
Så här fördelar sig erfarenhets Så här fördelar sig Utbildning

 

 

Mångkunnighetsfördelning

Så här fördelar sig Mångkunnighets och flex

Uppgörelse

Ny lön gäller från och med 2012-03-01 

1 AV-del: ökas med 635 kr

IV-del ökas med 96,24 genom att IV-delspoängen ökas i värde från 14,98 till 15,00 kr. 

3 Mångkunnighetens poäng ökas från 21 till 25 poäng, vilket innebär en ökning från 314,58 kr till 375 kr.

4 Retroaktivitet för februari månad fastställs till 731 kr till alla.

Övriga rörliga ersättningar räknas upp med 3,0 % fr. o m 1 februari 2012

6 IF-Metall vill till protokollet ha noterat att vi gemensamt under våren ser över rutinerna för telefonberedskap.

7 En projektgrupp med syfte att utveckla vårt lönesättningssystem kommer att starta under våren 2012.
Representanter från QPE, IU, DS, PSC Nordic samt HR och IF-Metall kommer att delta.
Projektet beräknas pågå under ca 1 år.

Löneökningen är
Maxökning med 822 kr, min ökning 635 kr och snitt ökningen blir 731 kr.