Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2010-2011

Aktuellt läge i Augusti

Inom vårt lönesystem så är läget detta, Vi ser att IV delen procentuellt har en sjunkande tendens och är i daxläget 12,6 % . Vårt gemensamma mål är att den skall motsvara 20 %.

Centrala avtalet

Det centrala avtal som gjort är på 22 månader och ser ut på detta sätt:

Avtalsår 1 1 Juni 2010 – 1 Juni 2011 = 212 kr

Avtalsår 2 1 juni 2011 – 31 Jan 2012 = 547 kr

Vår uppgörelse

Vi har gjort en konstruktion med att göra ett lokalt 2-årsavtal

Vi höjer Av-delarna
1 Januari 2011 med 850 kr/mån

Vi har kalkylerat att ca 25% av alla medlemmar får ett utv,tillägg retroaktivt, möjligheten är att fler kommer att få ta del av det.

Är ett 2-årsavtal bra.

Om vi jämför de olika alternativen ser vi följande

Utgångsläge

Vårt 2 årsavtal

Och då är det inte inräknat i ovanstående Utv.tillägg = 314 kr som ca 25% får, samt att alla har en möjlighet att få det.
Så här utvecklas snittlönen beroende på hur många som genomför OK1 projekt