Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2008

Centrala avtalet

Det Centrala avtalet säger

Vårt problem

AV-delen

AV-delen höjs med 600 kr/mån, och gäller från 1 Maj.

Det införs en ny lönegrupp 0 som motsvarar minimilön det blir en lönegrupp som i huvudsak kommer att användas för feriearbetare mm.
vilket innebär garantilön enl det centrala kollektivavtalet. För 2008 = 14 924 kr.

IV-delen

För att öka lönespridningen förändrar vi IV delens poängdel i 2 steg

 

Arbete med Delpension

Vi har fört ett resonemang om att införa delpension

Vi skall arbeta fram ett förslag till delpensionslösning med mål att ett förslag ska finnas klart senast Q4 2008. Inriktningen skall vara i linje med Avestaortens delpensionsavtals regelverk. Finansieringen kan ske utifrån den fastställda snittlönedifferensen mellan Degerfors och Avestaorten.

Skyddsombudstillägg

De som är valda som skyddsombud på varje avdelning skall få ett lönetillägg.

Ersättningens storlek motsvarande värdet av en mångkunnighet. 315 kr/mån

Detta kommer att träda i kraft 1 oktober, men först skall ett regelverk utformas.

Det kommer att innebära att om man inte sköter sitt uppdrag på rätt sätt kan klubben ta bort ersättningen

Ersättningen är inte omplaceringsgrundande.

Övrigt

Totalt utfall av lokala avtalet 2008

Sä här blev utfallet

Retroaktivt
På lönen i Juli utbetalas det retroaktivt för månaderna Maj och Juni.
Om man idag har snittet på IV-delen kommer det att innebära retroaktivt:
600+63+600+63= 1 326 kr.

Det som är kvar att åtgärda