Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2007

Vi har haft tre huvudpunkter i årets avtal

a) Av-delshöjning
b) Utbildning i IV delen
c) Grupplivförsäkring

Det frågor som varit mest besvärliga har varit

  1. Hur skall de löneplacerade personerna lönesättas

  2. Hur skall ett utbildningsystem kunns se ut

AV-dels höjning

Det centrala avtalet säger 780 kronor per heltidsarbetande samt att ev OMP skall återföras till potten

Vi har blivit överens att AV-delen skall ökas med 750 kr och den del som återstår 30 kronor samt den del som avser OMP, överförs till IV-delen för att användas vid införandet av ett nytt utbildningssystem. 

1:a April AV-delen ökar med 750 kr

IV-dels höjning

Lönegruppen skall påbörja ett lönearbete med syfte att införa en utbildningsfaktor 

Målet är att utbildning som initieras av företaget och utbildningar som är ett krav och som ligger utanför den ordinarie befattningen skall premieras på något sätt.

Vi är överens att;

IV-delen kommer att öka med 114,72 i månaden det som förändras är att utbildningspoängen kommer att ändras från 20 till 28 poäng.
Tidigare har det inneburit att man haft 286,80 och det nya blir 401,52 kr.

Utbildningsfaktorn blir denna

 

Grupplivförsäkring Aug

Från 1 Aug sker det inte längre något löneavdrag för Grupplivförsäkring (värde idag 118 kr netto) (Brutto 157 kr)

Orsaken är den att Jbk betalar den istället. 

Det är de pengar vi avsatte i förra årets löneförhandlingar där vi räknat med att kunna göra en pensionsförsäkring för alla, men som ej gick att genomföra 

Vårt krav var att grupplivförsäkring skulle skötas av företaget istället för JBK, och det skulle då finansieras av administrationsbidraget, som då skulle halveras från 0,9532% till 0,4766 %. Företaget avvisade detta och JBK får hantera detta själv.

Det innebär att medlemmarna får 157 kr i minskade utgifter, och att alla alltid är garanterade en Grupplivförsäkring via JBK

Övrigt i avtalet