Presentation av lokala avtalsförhandlingarna 2006

 

Det har varit tuffa förhandligar, det har varit tre stora frågor som varit besvärliga

  1. Hur skall administrationsbidraget till JBK vara (vilken %-nivå av lönen)

  2. Hur skall IV delen konstrueras för att använda låsta pengar från bl.a tidigare OMP

  3. Hur kan en avdelnings flex ersättning se ut

 

 

 

Avtal 2006

Centrala avtalet innebär 470 kr som skall fördelas.

Vi är överens att vi skall göra en lönefördelning med att vi höjer våra grundlöner med 450 kr.

De nya Avdelarna blir från 1 April

 

IV-delen

Den pott för IV delen är denna:

Totalsumma vi har haft till förfogande för att ändra i IV delen är 196 kr

Mångkunnighet och Flex ändringar

Vi har beslutat att öka poängen för

Bilden visar hur det blir för den som har 1 alt och Max

Så här ser fördelningen ut vad man har idag med antallet mångkunnigheter och flex.

Snittökningen för IV delen blir  244 kr.

Utfallet av MK och flex blir på detta sätt:

Pensionslösning

De låsta Omp pengar för 2005-06 är nu frigjorda så vi får nu ett administrationsbidrag från företaget, 

Vi har fastställt en % sats av lönen så det innebär nu att vi har ca 100 kr som vi kan använda till en pensionslösning från 1 Jan 2007.

 

Övrigt

 

Utfall av lokala förhandlingarna