Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2004

 

Centrala avtalet

Det har gjorts ett treårsavtal som omfattar avtalsåren 2004, 2005 och 2006.

Perioderna är 

Årets centrala avtal innebar att järnverket har en lönepott på 194 445 kr månaden att fördela.
(435 kr * 447 Metallare = 194 445 kr )

I avtalet skall dessa pengar fördelas i lönesystemet och med särskild hänsyn till de individuella delarna.

Nya omplaceringstilläggs regler

I årets avtal är det en ny regel som införs och som  innebär att man varje år skall reducera alla omplacerings tillägg med en tredjedel (33 %). Regeln tidigare var att det bara kan reduceras om man får en löneökning utöver avtal, eller att man blir överens att det skall reduceras med ett belopp

Det innebär att i framtiden kan man max ha ett OMP i tre år därefter är det reducerat till 0 kr. 

Hur vi skall hantera de gamla OMP- tilläggen som vi har haft före 1:a April i år är inte förhandlat om. och vi har haft en stor omställning på orten
med många ändringar för personer vilket gjort att omplaceringstilläggen ökat markant.

När man reducerar OMP skall de pengarna återföras till lönepotten.
Vi har kommit överens att OMP tilläget skall reduceras och då med 172 kr.
Den summan som då återförs till lönesystemet motsvarar 97 kr månaden

AV-delen

Av-delen höjs
Från den 1:a juni höjs lönerna

Ändring av Individuella delen

Vi förändrar regelverket med mångkunnigheter samt införa ett nytt tillägg som heter flexibilitet. Det innebär att mångkunnighet i både egen och annan flödesgrupp försvinner, utan man får mångkunnighet oavsett i vilken flödesgrupp jobbet finns.

Detta skall gälla från den 1:a oktober och fram till dess fryser man alla dagens mångkunnigheter.

Orsaken till förändringen är nya bemanningsplaner och förändringen av kravprofilerna för alla jobb, samt att både flödesgrupper och arbetsområden förändras kraftigt. Efter semestern kommer det att ske en genomgång mellan driftchef och kontaktombud samt löneavdelningen, som då går igenom allas mångkunnighet och flexibilitet.

Se exemplet med Betlinjen 

Det nya systemet innebär detta:

Har man inte upprätthållit en mångkunnighet eller en flexibilitet under 3 månader stryks det tillägget och blir ett OMP- tillägg istället.

 

Detta gäller från 1 Okt

Mångkunnighet

Flexibilitet

Uppföljning

Utfallet för löneförhandlingarna