2004

Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2004

 

Centrala avtalet

Det har gjorts ett treårsavtal som omfattar avtalsåren 2004, 2005 och 2006.

Perioderna är 

 • 1 april 2004 – 31 mars 2005, 

 • 1 april 2005 – 31 mars 2006, 

 • 1 april 2006 – 31 mars 2007.

   

Årets centrala avtal innebar att järnverket har en lönepott på 194 445 kr månaden att fördela.
(435 kr * 447 Metallare = 194 445 kr )

I avtalet skall dessa pengar fördelas i lönesystemet och med särskild hänsyn till de individuella delarna.

Nya omplaceringstilläggs regler

I årets avtal är det en ny regel som införs och som  innebär att man varje år skall reducera alla omplacerings tillägg med en tredjedel (33 %). Regeln tidigare var att det bara kan reduceras om man får en löneökning utöver avtal, eller att man blir överens att det skall reduceras med ett belopp

Det innebär att i framtiden kan man max ha ett OMP i tre år därefter är det reducerat till 0 kr. 

Hur vi skall hantera de gamla OMP- tilläggen som vi har haft före 1:a April i år är inte förhandlat om. och vi har haft en stor omställning på orten
med många ändringar för personer vilket gjort att omplaceringstilläggen ökat markant.

När man reducerar OMP skall de pengarna återföras till lönepotten.
Vi har kommit överens att OMP tilläget skall reduceras och då med 172 kr.
Den summan som då återförs till lönesystemet motsvarar 97 kr månaden

AV-delen

 • Årets centrala avtal innebar att järnverket har en lönepott på 435 kr att fördela.

 • Det sker en reducering av omp tillägen som innebär att 97 kr skall återföras 

 • Vi har nu överenskommit med företaget att 532  skall fördelas lika till alla och därför har vi lagt in detta på AV-delen.

Av-delen höjs
Från den 1:a juni höjs lönerna

Ändring av Individuella delen

Vi förändrar regelverket med mångkunnigheter samt införa ett nytt tillägg som heter flexibilitet. Det innebär att mångkunnighet i både egen och annan flödesgrupp försvinner, utan man får mångkunnighet oavsett i vilken flödesgrupp jobbet finns.

Detta skall gälla från den 1:a oktober och fram till dess fryser man alla dagens mångkunnigheter.

Orsaken till förändringen är nya bemanningsplaner och förändringen av kravprofilerna för alla jobb, samt att både flödesgrupper och arbetsområden förändras kraftigt. Efter semestern kommer det att ske en genomgång mellan driftchef och kontaktombud samt löneavdelningen, som då går igenom allas mångkunnighet och flexibilitet.

Se exemplet med Betlinjen 

Det nya systemet innebär detta:

Har man inte upprätthållit en mångkunnighet eller en flexibilitet under 3 månader stryks det tillägget och blir ett OMP- tillägg istället.

 

Detta gäller från 1 Okt

Mångkunnighet

 • För varje arbete man kan samtliga förekommande arbetsuppgifter samt, vill och gör arbeten inom ett arbetsområde får man ett mångkunnighetstillägg
 • Tilläggets storlek är 16 poäng
 • Man kan max erhålla 3 mångkunnigheter
 • Har man inte upprätthållit mångkunnighet under 6 månader stryks tillägget
 • Driftchef och kontaktombud kan vara överens om undantag från tidsregeln

Flexibilitet

 • För varje arbete man kan delar av förekommande arbetsuppgifter samt, vill och gör arbeten inom ett arbetsområde får man ett flexibilitetstillägg
 • Tilläggets storlek är 6 poäng
 • Man kan max erhålla 7 Flexibiliteter
 • Har man inte upprätthållit flexibilitet under 1 år stryks tillägget
 • Driftchef och kontaktombud kan vara överens om undantag från tidsregeln

Uppföljning

 • Varje kvartal skall en genomgång ske mellan driftchef kontaktombud och representant för löneavdelningen, 
 • Genomgången skall beröra individers status angående Yrkesplacering samt prövning av mångkunnighet och flexibilitet.

Utfallet för löneförhandlingarna

 

 • Av delen höjs 1 juni med 532 kr
 • Engångsbelopp för April+Maj med 870 kr
 • Alla lokala tillägg räknas upp med centrala avtalets %
 • Samordnartillägget uppräkning genomförs ej
 • Arbete med förändrad arb.org/lönesystem skall starta under hösten
 • Administrationsbidraget till JBK justeras upp från 1 Juni  (försäkringar)
 • Mångkunnigheter i dagens system fryses till 1:a oktober
 • Nytt system med Mångkunnighet och Flex införs 1: oktober