Företaget och de fackliga organisationerna har arbetat fram en enkät som vi skall använda inför vårt arbete med jämställdhetsplanen för år 2000.Svaren som vi får in ,skall fånga upp de olika stämningar, behov och önskemål som finns från våra anställda. 

Syftet är att vi kan göra en bra arbetsplats ännu bättre.

Ansvaret för det aktiva och målinriktade jämställdhetsarbetet åligger företaget.

Men det ligger i allas intresse att det finns ett aktivt jämställdhets arbete med bra åtgärdsplaner