Utfallet av flödesgrupperingen som gäller från 1 december 2008

Det är idag 92 Arbetsområden och på 50 befattningar är det förändringar
Det är idag 39 Flödesgrupper och på 25 av dem är det ändrade värderingar
 23 Arbetsområden har fått en ökad lönegruppsplacering
 1 Flödesgrupp har fått en minskad lönegruppsplacering
 4 Arbetsområden har fått en minskad Yrkesklass
 21 Arbetsområden har fått en Ökad Yrkesklass
 123 personer får en ändrad lön utifrån värderingen