Tjänsteköp

På dessa sidor kan alla se vilka företag som är godkända i förhandlingar för att utföra jobb inom Outokumpu Degerfors.
Alla företag skall vara förhandlade med Järnbruksklubben och reglerna är följande.

Det externa företaget skall vara 
förhandlat med JBK
 

 • Företagets Organisations nr

 • Företagets adress

 • Företagets antal anställda

 • Har företaget kollektivavtal
  -Med vem

 • Har företaget F-skattesedel

 • Avtals blankett

Om en avdelning skall 
anlita ett extern företag

 • Skall förhandlas med JBK kontaktombud 

 • Vad är orsaken till tjänsteköpet 

 • Vilket företag skall utföra jobbet

 • Beskrivning av arbetet 

 • Vad är antalet personer som skall göra jobbet

 • När börjar och slutar jobbet

Tryck här 

Här ser du samtliga avdelningar 
och vilka företag som utför 
jobb och vad de skall göra.

Ser du företag som inte finns med på listan kontakta då omedelbart Järnbruksklubben på tel 47 365.