Avdragsregler

  Frånvaro och påverkan på lönen

           Vad är din Månadslön   
  Dag  2-skift 3-skift 4-skift 5-skift

  Vilken Skiftgång

   Avdrags orsak

  Formel

  Avdraget är

   Tjänstledighet   0 tim – 5 dagar
  Vid ledighet del av dag eller högst 5 arbetsdagar görs avdrag med
  lön per timme för varje timmes frånvaro från ordinarie arbetstid.
  .

   

  23000
  175

   

  = 113,14 kr/tim

   Tjänstledighet mer än 5 dagar
  Vid frånvaro görs avdrag med lön per dag för varje kalenderdag under månaden.
  Arbetsfria dagar som inleder/avslutar en frånvaroperiod räknas inte som frånvarodagar..

   

  23000 * 12
  365

   

  = 650,96 kr/dag

  Sjukfrånvaro    1 dagen (karens)
  För varje frånvarotimme dras det enligt detta.

   

  23000 * 12
  52 * 40

   

  = 114,23 kr/tim

  Sjukfrånvaro     2 – 14 dagen
  Företaget betalar sjuklön avdraget blir per tim detta..

   

  20% * 23000 * 12
  52 * 40

   

  = 22,85 Kr/tim

  Sjukfrånvaro    Från den 15 dagen 
  Företaget gör dag avdrag enligt detta
  .
  .

   

  23000 * 12
  365

   

  = 650,96 Kr/dag