Frånvaro och påverkan på lönen

         Vad är din Månadslön   
Dag  2-skift 3-skift 4-skift 5-skift

Vilken Skiftgång

 Avdrags orsak

Formel

Avdraget är

 Tjänstledighet   0 tim – 5 dagar
Vid ledighet del av dag eller högst 5 arbetsdagar görs avdrag med
lön per timme för varje timmes frånvaro från ordinarie arbetstid.
.

 

23000
175

 

= 113,14 kr/tim

 Tjänstledighet mer än 5 dagar
Vid frånvaro görs avdrag med lön per dag för varje kalenderdag under månaden.
Arbetsfria dagar som inleder/avslutar en frånvaroperiod räknas inte som frånvarodagar..

 

23000 * 12
365

 

= 650,96 kr/dag

Sjukfrånvaro    1 dagen (karens)
För varje frånvarotimme dras det enligt detta.

 

23000 * 12
52 * 40

 

= 114,23 kr/tim

Sjukfrånvaro     2 – 14 dagen
Företaget betalar sjuklön avdraget blir per tim detta..

 

20% * 23000 * 12
52 * 40

 

= 22,85 Kr/tim

Sjukfrånvaro    Från den 15 dagen 
Företaget gör dag avdrag enligt detta
.
.

 

23000 * 12
365

 

= 650,96 Kr/dag