Gäller från 1 November 2020

När man jobbar skift, råkar man ibland ut för att få byta skift.

 Här kan du se vad du skall ha i ersättning när det händer

1. Markera hur du skulle ha jobbat enligt ditt ordinarie schema

(röda  markeringarna)

 

2.Markera sedan hur du nu skall jobba i stället

(Blå markeringarna)

 

3.Markera nedan hur du skall arbeta 7 dygn framåt från det första dygnet när du byter skift

 

 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Ord schema tid

Nya

 

 

 

 

 

 

 


 

Ordinarie Skiftschema       =
Nya  Skiftschemat       =
Övertid tim blir             =
Omställnings tid          =

Summa enligt 

 avtal =

 

Enligt vårt centrala avtal skall ett system för omställning användas
bestämt mellan parterna .

Vi är överens med företaget att vi tillsvidare använder det gamla systemet inom koncernen.