I denna faktor värderas vilka problem som kan uppstå inom befattningen och hur dessa problem kan lösas i normalfallet. Värdering av vilka problemställningar befattningen kan ställas mot:

 Grad  Problemställningar  Poäng 
1 Oftast enkla 30
2 I regel enkla 40
3 Ibland komplicerade 75
4 Ofta komplicerade 100

Värdering av på vilket sätt man löser ovanstående problem:

 Grad  Problemställningar  Poäng 
1 Innebär att följa givna instruktioner 40
2 Innebär att välja mellan givna altrnativ 50
3 Flera alternativ vad gäller metoder och tekniker 80
4 Innebär att utreda, analysera och utvärdera, nytänkande 100