Värderingen utgår från vilka bedömda kunskaper och behov som är ställda inom befattningen avseende och vilken specialistkunskap som krävs samt vilken breddkunskap som erfordras. Resterande tid är rutinarbete.

Alla befattningar har olika krav på vilken kunskap som ligger bakom arbetet.
Värderingen är baserad på det antalet timmar normalt befattningen kräver i snitt inom nedanstående 3 områden.

  • Specialistkunskap 
    Hur många timmars specialkunskap som är unik och som krävs för att utföra arbeten inom befattningen

  • Bredd 
    Hur många timmars breddkunskap om andra befattningar och produktionsflödet och som kräver kunskap inom flera olika områden

  • Rutin
    Resterande tid är ordinarie arbete som kan betraktas som ordinärt rutinarbete

Specialkunskap

Tim Poäng
0 0
1 20
2 30
3 40
4 70
5 90
6 110
7 130
8 150
——  Breddkunskap

Tim Poäng
0 0
1 10
2 20
3 30
4 60
5 70
6 90
7 110
8 140
—– Rutinkunskap

Tim Poäng
0 0
1 5
2 10
3 15
4 20
5 25
6 30
7 35
8 40
—–

Exempel
Krävs det i befattninggen att man har 

specialistkunskap med 2 tim (motsvarar 30 poäng)
breddkunskap med 4 tim (motsvarar 60 poäng)
Innebär att rutin är 2 tim ( motsvarar 10 poäng)

Totalpoängen i värderingen blir då 100 poäng

Kännedom
Det skall även värderas vilken kunskap som befattningen kräver i sitt arbete avseende vilken kännedom man måste ha om enheten.

 Kännedom  Grad  Poäng 
Begränsad 0 0
Viss 1 20
God 2 40
Stor 3 50

Definitioner
Specialistkunskap    
Befattningens svårighetsgrad som kräver en djupare specialistkunskap och specialkunnande
Breddkunskap          Kräver stor kunskap inom flera olika områden.