Arb.värdering

Arbetsvärderingssystem

Arbetsvärderingssystemet gäller från 1 sept 2013.

Det är uppbyggt utifrån befattningens funktioner, och arbetsvärderingen är utförd som en relation mellan samtliga befattningar där man värderar funktionen och inte människor i befattningen.
Det är 4 olika grundfaktorer där slutpoängen resulterar i en lönegrupp och befattningens yrkesklass.  
 

  • Värderings systemet består av olika faktorer som du kan se i menyn till vänster.
  • Värderingen utföres av en partsammansatt grupp från Företaget och Jbk.
  • Värderingen jämför alla befattningar över hela verket.
  • Slutpoängen ifrån denna värdering ger en lönegrupp ( AV-del)
  • Kontaktombud och chef kan begära omvärdering om befattningssituationen anses behövas förändras

Definition befattning:
En befattning avses en arbetsuppgift som kräver en eller flera heltidsarbetande.