Arbetsvärderingssystem

Arbetsvärderingssystemet gäller från 1 sept 2013.

Det är uppbyggt utifrån befattningens funktioner, och arbetsvärderingen är utförd som en relation mellan samtliga befattningar där man värderar funktionen och inte människor i befattningen.
Det är 4 olika grundfaktorer där slutpoängen resulterar i en lönegrupp och befattningens yrkesklass.  
 

Definition befattning:
En befattning avses en arbetsuppgift som kräver en eller flera heltidsarbetande.