Föräldrapenningtillägg

Ett nytt föräldrapenningstillägg ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig, förutom de 80 procent du redan får från Försäkringskassan.

Och om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

På järnverket har vi kollektivavtal och har du arbetat hos andra arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren. 

Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period.

Kvalifikation Tillhört avtalet i minst 12 månader innan födsel ger minimi antal dagar – 60 dagar minst 24 månader för max antal dagar sammanläggning av tid vid olika anställningar

Utbetalning under de första 18 månaderna – sammanhängande period.