Medlemsbarn inom IF METALL

Medlemsbarn finns för dig som är medlem i IF Metall . Du kan teckna den för barn och barnbarn, både dina egna och din makes, sambos eller registrerad partners eventuella bonusbarn eller bonusbarnbarn. Du kan teckna försäkringen ända till dagen innan de fyller 16 år och den gäller länge, ända till och med det år de fyller 25.

 

Det här ingår i IF Metalls barnförsäkringen

Bestående funktionsnedsättning Ersättning vid kritisk sjukdom Ersättning vid vårdbidrag
Vanprydande ärr Fritidsaktivitet Krisbehandling
Akutersättning  Hjälpmedel Tandskador, kläder och glasögon
Läkarvård eller hjälpmedel Dödsfall

Vill du ha ytterligare information om försäkringen Medlems barn, kan du kontakta JBK eller Folksam