§ 13

1 Rätten till Sjuklön

2 Sjukanmälan till arbetsgivaren
3 Försäkran
4 Läkarintyg
5 Beräkning av sjuklön
6 Sjukdom under semester
7 Utbetalning av sjuklön
8 Inskränkning till sjuklön
9 Ers. för  asbestexponering
10 Bestämmande gällande smittbärare