Bilagor

1  Utvecklingsavtal

2  Kollektivavtaad förstärkt företrädesrätt och inhyrning av bemanningsföretag

3  Ackordsbestämmelser

4  Överrrenskommelse angående företagets medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgiften

5  Riktlinjer Arb.miljö/Fh.vård

6  Vägledning för riskbedömning av nattarbete

7  Jämställdhetsavtal

8  Kompetensutv.avtal

9  Yrkesnämnd/utb
10 Yrkesintroduktion
11 Gymnasial lärlingsanställning

12 Lönekartläggning

13 Om Lönebildning

14 Föräldrapenning
15 Särskilda kostnadsersättningar vid sjukvård

16 Förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd

17 Ledighetsregler

18 Schematisk sammanställning över förhandlingssystemet